CSS sibling selector with hover state

Một ví dụ thú vị về CSS sibling selector mà bạn có thể tham khảo để làm ra một Menu đặc biệt cho riêng bạn.

See the Pen CSS sibling selector when hover by iCoder.vn (@icodervn) on CodePen.0

A snippet of Giana