Tính số lượng các phần từ anh em với :nth-last-child()

[Snippet] Tính số lượng các phần từ anh em với :nth-last-child()

Một tip không thể thiếu cho các bạn làm front-end để có thể tính được số lượng các phần tử anh em trông 1 phần tử cha nào đó mà chỉ dùng Pseudo class :nth-last-child() trong css.

Với các anh em làm theme WordPress việc kéo thả widget vào 1 widget area nào đó thì quá quen thuộc, nhưng vấn đề đặt ra là nếu trong widget area hiển thị các widget theo chiều ngang và số lượng widget không xác định lúc chỉ có 1 widget thì widget đó phải full 100% nhưng khi có 2 widget thì lại hiển thị 2 cột mỗi cột có width 50% … Thì đoạn snippet trên sẽ giúp các bạn làm việc đó.

Ngoài ra các các bạn nào sử dụng SASS or less có thể dùng các đoạn bên đưới:

Để giải thích về :nth-last-child() có lẽ mình sẽ viết 1 bài viết khác đầy đủ hơn nhưng chúng ta có thể hiểu vui như sau ạ:
Mr.A: Cháu học giỏi chứ ?
Boy: Cháu học giỏi xếp thứ 2 lớp nhưng xếp từ dưới lên ạ 😀