Nanopolish phần mềm phát hiện ung thư sớm có mặt trên Github

Qua github được biết nanopolish là được phát triển với ngôn ngữ C++ thuộc về một user có tên là Jared Simpson và hiện đang sinh sống lại Toronto (Canada). Nhưng một nguồn tin khác cho hay nó được các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Viện nghiên cứu ung thư Ontario và Đại học Toronto (Canada) tạo ra để phát hiện ung thư sớm. Xem ngay