Có nên sử dụng Modernizr và HTML5 Shiv cùng nhau ?

Modernizr và HTML5 Shiv mà 2 thư viện không thể thiếu cho bất kỳ website nào  nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề về cross browser cụ thể là đối với việc hiển thị website trên các trình duyệt cũ như IE 6,7,8 và các version cũ của chrome hay firefox. Vậy sử dụng Modernizr và HTML5 thế nào cho đúng ? Xem ngay