Tải đầy đủ các phiên bản và test IE chạy trên tất cả nền tảng virtual machines

HTML5 & CSS3 đã quá phổ biến nhưng yêu cầu website cần phải chạy tốt trên các trình duyệt IE là điều không thể thiếu vì lượng người lớn người dùng vẫn sử dụng IE trên thế giới. Hãy quên phần mềm IE Tester đi vì nó không thực sự chuẩn xác khi bạn test IE các phiên bản của được phát hành bởi Microsoft. Xem ngay