Free-Virtual-Machines

Tải đầy đủ các phiên bản và test IE chạy trên tất cả nền tảng virtual machines

HTML5 & CSS3 đã quá phổ biến nhưng yêu cầu website cần phải chạy tốt trên các trình duyệt IE là điều không thể thiếu vì lượng người lớn người dùng vẫn sử dụng IE trên thế giới. Hãy quên phần mềm IE Tester đi vì nó không thực sự chuẩn xác khi bạn test IE các phiên bản của được phát hành bởi Microsoft.

Link Download virtual machines mình chia sẻ được phát hành chính thức bởi tất cả Microsoft. bao gồm các phiên bản IE như 8,9,10,11, Microsoft Edge đồng thời hỗ trợ các nền tảng như Virtual Box, Vagrant, HyperV (Windows), VPC (Windows), VMware (Windows, Mac), Parallels.

Sau khi tải về bạn chỉ cẩn click vào file đã được giải nén và nó sẽ tích hợp tự động vào phần mềm virtual machine hiện có trong máy.