Tìm phím tắt tất cả các phần mềm phổ biến

Mình xin chia sẻ một cách để tìm và học phím tắt (shortcut) một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. mở đường link mình chia sẻ các bạn sẽ truy cập vào 1 ứng dụng trên nền web tên là Application Shortcut Mapper nó tổng hợp đầy đủ các tìm tắt của hầu hết các phần mềm và các công cụ phổ biến nhất hiện nay.

Danh sách các ứng dụng được hỗ trợ tìm kiếm phím tắt:

Adobe After Effects
Adobe Illustrator
Adobe Lightroom
Adobe Photoshop
Autodesk 3dsMax
Autodesk Maya
Blender
Euro Truck Simulator 2
JetBrains AppCode
JetBrains CLion
JetBrains IntelliJ IDEA
JetBrains PhpStorm
JetBrains PyCharm
JetBrains RubyMine
JetBrains WebStorm
SideFx Houdini
SketchUp
Sublime Text
The Foundry Nuke
Unity 3D