Xóa bỏ category trên URL wordpress không dùng plugin hay viết code

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn xóa bỏ category trên URL wordpress mà không cần phải dùng đến plugin hay phải viết thêm code.

Các bạn hãy làm như sau:
Bước 1: Trong trang quản trị các bạn tìm đến: Settings -> Pamerlinks
Bước 2: Chọn vào phần Custom Structure và điền: /%category%/%postname%/

Bước 3: tại phần Category base bạn điền 1 dấu chấm .

Bước 4: Save Changes và tận hưởng thành quả !

Lưu ý: việc xóa bỏ category trên URL này nên làm từ lúc ban đầu phát triển site nếu bạn ko muốn lỗi tất cả các link bị lỗi 404 !